Dierenasiel

Wie zijn we?

De Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming vzw (kort: KMD Gent) is de officiële naam. Maar je mag ons gerust Dierenasiel Gent noemen. Het is trouwens zowel een katten- als hondenasiel.

We zijn een team gemotiveerde en enthousiaste dierenliefhebbers die zich inzetten voor het welzijn van de dieren.

Ons bestuur

Ontdek ons enthousiaste bestuursteam tussen de talloze vrijwilligers en de medewerkers

Dr. Patrick Derycke Voorzitter
patrick.derycke@dierenasielgent.be
Dhr. John Maes Ondervoorzitter / Legaten
john.maes@dierenasielgent.be
Mevr. Kristien De Waele Penningmeester / Secretaris
kristien.de.waele@dierenasielgent.be

Ons vaste team

Eddy De Landtsheer Directeur
eddy.de.landtsheer@dierenasielgent.be
Bart Vanderbeeken Vervoer en logistiek
info@dierenasielgent.be
Larissa Cabo Onthaal en logistiek
info@dierenasielgent.be
Ann Godderis Onthaal en logistiek
info@dierenasielgent.be

Wat doen we?

Onze hoofdactiviteit is uiteraard dierenopvang: we vangen verloren gelopen en afgestane honden en katten op een menselijk manier op. Wij proberen ze in de eerste plaats terug te bezorgen aan hun rechtmatige eigenaar of ze een nieuwe thuis te geven.

Concreet doen we het volgende:

 • Alle dieren worden door onze dierenarts nagekeken en verzorgd. Iedere hond krijgt een identificatiechip. Zowel honden als katten krijgen hun vaccinatie.
 • Alle katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en zo nodig ontwormd.
 • Onze ploeg reinigt en ontsmet dagelijks (ook op zon- en feestdagen) alle hokken. Hetzelfde geldt voor drinkwaterverversing en aangepaste voeding.
 • Onze vele leden laten de honden dagelijks uit in het Citadelpark. Zowel honden als wandelaars blijven fit en genieten zo van dagelijkse afwisseling en ontspanning.
 • Onze vervoerdienst haalt veel verloren of achtergelaten huisdieren af. Het gebeurt dat mensen noodgedwongen hun dier moeten afstaan, maar het niet zelf kunnen brengen. Ook dan staat onze dienst klaar.

Onze doelstellingen

1. Welzijn van honden en katten

Da's natuurlijk de belangrijkste doelstelling. Het Gentse dierenasiel is een vereniging zonder winstoogmerk. Onze doelen zijn dus maatschappelijk en moreel. Hieronder lees je ze allemaal.

 • De bescherming en het welzijn van de dieren. Concreet: zoveel mogelijk achtergelaten huisdieren (honden en katten) tijdelijk opvangen en plaatsen bij een nieuw baasje.
 • Bij gevonden dieren proberen we altijd de rechtmatige eigenaar op te sporen.
 • Al onze dieren krijgen een vaccin. De honden krijgen een chip (identificatienummer) die in de nationale databank wordt geregistreerd. Zo kunnen we de nieuwe eigenaar altijd terugvinden.
 • Mensen aanzetten om hun dier te laten castreren of steriliseren. Jaarlijks krijgen wij een enorm aantal katten bij ons. Om het overaanbod te minimaliseren, steriliseren (of castreren) we alle katten.
 • Een diervriendelijke houding stimuleren. Mensen verantwoordelijkheid en een goede opvoeding voor dieren bijbrengen.
 • Oud en (vooral) jong bewust maken van de problematiek omtrent dierenasielen. Door een preventief beleid en onze vele initiatieven lukt dat langzaam maar zeker.
 • Tijdelijk dieren opvangen van mensen die door omstandigheden niet meer kunnen instaan voor hun verzorging (gedetineerden, gehospitaliseerden, minderbedeelden...)

2. Bewustmaking

Mensen op de hoogte houden van een dierenasiel is erg belangrijk. Dat geldt ook - en vooral - voor de jeugd. Als school is het erg leerrijk om een bezoekje te brengen aan het dierenasiel. Educatief en plezierig tegelijk. We staan de leerlingen graag te woord.

Onze geschiedenis

De Maatschappij voor Bescherming der Dieren van Gent/Oost-Vlaanderen werd op 19 februari 1897 in Gent opgericht door enkele sterk geëngageerde dierenvrienden.

Bij deze pioniers waren zelfs beroemde Vlaamse prominenten, waaronder Alice Buysse (eerste voorzitster en zus van schrijver Cyriel Buysse), James Ensor, Jules Ruhl, E. Van Wesemael (toenmalig hoofdcommissaris van de Gentse politie) en enkele burgemeesters van Gentse randgemeenten (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem) en de directeur van de Gentse Dierentuin uit die tijd.

Onze maatschappelijke zetel bleek over deze eeuw drie adressen te hebben gekend: eerst het centraal politiebureau op de Botermarkt. Dat kwam onder meer doordat de toenmalige hoofdcommissaris van de Gentse politie, E. Van Wesemael, de dierenbescherming heel genegen was.

Het tweede adres was de Plantentuin. Sinds 1958, ten slotte, zijn we op ons huidig adres in het Citadelpark als vaste waarde en sterk verbonden met Gent en Oost-Vlaanderen. In 1923, ter gelegenheid van ons vijfentwintig jaar bestaan, kregen we van Koning Albert I de titel "Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming".

In het begin was de vereniging Franstalig, maar later werden we tweetalig. 1968 was het jaar dat we volledig Nederlandstalig werden.

Alice Buysse bleef tot aan haar dood, in 1963, voorzitster van de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming van Gent/Oost-Vlaanderen. Ze was toen 94 jaar oud.

Opmerkelijk is dat niet alleen Alice Buysse, maar ook haar broer Cyriel Buysse een belangrijke rol heeft gespeeld in de Gentse dierenbescherming. Hoewel hij geen lid was van het bestuur van de K.M.B.D. nam hij wel vaak deel aan door de Maatschappij georganiseerde acties en evenementen.

Wist je trouwens dat de Gentse politie als eerste begon te werken met politiehonden? Dat was toen een echte wereldprimeur, en bovendien een belangrijk historisch feit.

De bekendheid en het succes hiervan was zo groot, dat vele korpsen uit andere landen (inclusief de VS), delegaties naar Gent stuurden om inspiratie op te doen. De Gentse politie verwierf dus op dat vlak een grensoverschrijdend aanzien.